7. KOM, LAAT ONS ZINGEN

Kom, laat ons zingen, nu God met ons is
en laat ieder horen, dat het pasen is!
Vanaf deze morgen wordt het lied gehoord:
voortaan heeft het leven toch het laatste woord!
Laat ons dan zingen, nu God met ons is
en laat ieder horen, dat het pasen is!

Jezus Messias, Jezus onze Heer,
geeft nu aan ons leven zin en toekomst weer.
Want wij kunnen leven Zijn getuigenis,
dat de dood gestorven en begraven is.
Laat ons dan zingen, nu God met ons is
en laat ieder horen, dat het pasen is!

Zie, wij geloven, dat er vrede is,
omdat Hij het leven trouw gebleven is.
Ja, wij zullen leven en de vrede zal
iedereen vervullen als Hij komen zal.
Laat ons dan zingen, nu God met ons is
en laat ieder horen, dat het pasen is!