6. MARIA MAGDALENA

Refrein:
Opgestaan is Hij, de Heer, halleluja, uit de dood.
Zie de plaats waar men hem neer heeft gelegd is leeg, is leeg

Toen Maria Magdalena heen ging naar het graf
vond ze er een jongeman, die haar te kennen gaf:

refrein

Vrees en vreugde kropen in de woorden die ze sprak
tot de mannen die Hem volgden voor de dood Hem brak.
Petrus en Johannes snelden met bezwaard gezicht
naar zijn graf en slopen binnen; zie hun hart werd licht!

refrein

Soms verscheen Hij in hun midden en zij bogen diep;
eindeloos de blijdschap waar hun hart van overliep.
Hem, die als een lentebloem uit duister opgestaan,
van een dood een levend Woord werd, zingen allen toe:

refrein