5. WIJS ONS DE WEG

Wijs ons de weg in de morgenstond.
Wijs ons de weg als de avond komt.
Wijs ons de weg dwars door de woestijn.
Leidt onze voeten naar vruchtbare grond.

Wijs ons de weg als de zon verbleekt.
Wijs ons de weg als ons de moed ontbreekt.
Wijs ons de weg dwars door de woestijn.
Leidt ons naar de bron waar ons hart om smeekt.

Leer ons te staan tussen haat en strijd.
Leer ons te staan in de vluchtige tijd.
Wijs ons de weg dwars door de woestijn.
Zet ons op het spoor van Uw gerechtigheid.

Wijs ons de weg als het vuur langzaam dooft,
als onze ogen van het licht worden beroofd.
Wijs ons de weg door het duister heen.
Draag ons als het donker wordt, laat ons niet alleen.