4. CHRISTUS IS OPGESTAAN

Christus is opgestaan,
leeg is het graf, Hij leeft voortaan.
In dat bittere tweegevecht
sloeg Hij de dood, wij zijn terecht.
Halleluja!

Christus komt uit de nacht,
licht en vrede ons toegebracht.
Maar nog is oorlog om ons heen;
liet Hij ons toch weer dood alleen?
Halleluja!

Heer, ons geloof bezwijkt
Als Gij ooit uit ons midden wijkt.
"Zie, Ik ben en Ik blijf met u,
heilige geestkracht geef Ik u."
Halleluja!

Mijn Heer, mijn God zijt Gij!
Daarom, Christus, gedenken wij
uw verrijzenis uit de dood
hier in dit breken van het brood.
Halleluja!