2. HALLELUJA, HIJ IS OPGESTAAN

Vroeg in de morgen, iedereen zweeg,
ze zochten het graf, maar zie, het was leeg
en vlak voor hun ogen in helder wit licht
daar zagen ze eng'len, een prachtig gezicht!
Toen hoorden ze: "Vreest niet,
ga snel hier vandaan,
want Wie jullie zoeken, is opgestaan!"

Halleluja, Hij is levend,
Halleluja, Hij is opgestaan!
Halleluja, Jezus, de Redder is op-gestaan! - gestaan!

Ze renden naar Petrus en die zocht de rest,
ze zochten naar Jezus, ze deden hun best.
Ze wilden geloven, wat Hij had gedaan,
hun Koning was levend, was opgestaan!
Dood is verslagen, zie hoe hij beeft.
Roep van de daken: "Jezus, Hij leeft!"

Halleluja, Hij is levend,
Halleluja, Hij is opgestaan!
Halleluja, Jezus, de Redder is opgestaan!
Hij is levend, Hij is levend, Hij is opgestaan!
Halleluja, Jezus, de Redder is opgestaan!
Halleluja!