1. MENSEN ZONDER HOOP

Je ziet ze wel eens: mensen zonder hoop,
Je hoort ze wel eens praten; ze zeggen: "Dood is dood!
Blijf zitten waar je zit en wacht gelaten op je lot."
Maar zou dat de bedoeling zijn van God?

De mensen zeggen: "Ach, het heeft geen zin.
Er is geen echte toekomst, er is geen nieuw begin.
Waarom maak je je druk, het eindigt allemaal in 't niets,
Het leven is een toeval of zoiets .."

Maar zou dat de bedoeling zijn van God?
Gaat als je zo wilt leven, Zijn wereld niet kapot?
Het zal hun tijd wel duren, maar waarmee zijn ze begaan,
Hoe kun je leven zonder op te staan?

't Is Pasen, het is tijd om op te staan;
't is tijd om vol vertrouwen opnieuw op weg te gaan,
want God geeft ons een toekomst - en Jezus is Zijn weg.
Hij leidt je, ook al weet je heg noch steg!