8. KYRIELEISON (melodie: "Proud Mary")

U, Jezus Christus, loven wij,
Die een mens wordt, ons nabij,
Die uit een Maagd geboren zijt,
de hemel is om U verblijd, Kyriėleis.

Refrein:
U, Jezus Christus, loven wij,
Glory, glory, glory, hallelujah!

Gods eigen Zoon in majesteit
ligt hier in een krib en schreit.
Een mensenkind van vlees en bloed,
Die eeuwig God is, eeuwig goed, Kyriėleis.

refrein

Die voor de wereld is te groot,
ligt hier in Maria's schoot.
Hij ligt hier als een kindje klein,
Die allen onderworpen zijn, Kyriėleis.

refrein

Het eeuwig Licht staat aan 't begin,
neemt de hele wereld in.
Hij voert ons uit de duisternis
naar waar de hemel open is, Kyriėleis.

refrein
Koorgroep de Vlis-singers