5. ERE ZIJ GOD

Ere zij God,
die simpel en klein,
zomaar een mens
onder mensen wil zijn:
ter wereld gebracht
door Maria, een vrouw
die vast geloofde
in Gods woord van trouw.

Kijk naar de mens
die zozeer bemint,
dat hij zichzelf
niet belangrijk meer vindt:
een hart voor de zwakken,
vanzelf en gewoon;
die mens is waarlijk
Gods enige Zoon.

Zingt van de Geest
die mensen bemint,
bezit neemt van hem
die wordt als het Kind,
dat eens werd geboren
in 't holst van de nacht:
een Licht voor een ieder,
die vrede verwacht.