3. ER IS AL ZOLANG GEPRAAT

Er is al zolang gepraat,
er zijn zoveel woorden gesproken,
maar waar is de kracht van het vuur,
het licht dat eens is ontstoken?

Refrein:
Wordt nieuwe mensen, wordt als een kind,
bemint elkaar en verhaast zo het uur
dat er vrede begint.

Er is al zolang gewacht,
er zijn zoveel uren verstreken.
Hoe zou het toch zijn, als de haat
voorgoed uit ons hart was geweken?

refrein

Er is nieuwe hoop onder ons,
er wordt nieuw leven geboren
in ieder die kijkt naar dit Kind
en die naar Zijn woorden wil horen!

refrein