23. LICHT IN DE DUISTERNIS

Herders hielden in het veld
over hun schapen de wacht.
Plotseling was daar een Hemels licht
in de donkere nacht.

Juichend van vreugd renden zij naar de stad,
een glans lag op hun gezicht,
vertelden aan ieder die luist'ren wou
van het stralende Licht.

Refrein:
Hoor hun gezang!
Hoor hun gejuich!
Niets voor die herders, stoer en ruig!
Zou het soms nieuws van heel groot belang?
Luister naar hun gezang.
Luister naar hun gezang!

Al eeuwenlang hebben wij gewacht,
berustend in ons lot;
een profetie die voorspelde ons
het Koninkrijk van God.

Hadden die herders dat soms gezien?
Waren ze daarom zo blij?
Dansten zij daarom zo vrolijk in't rond?
Is God opeens dichterbij?

Refrein

Hoor je de herders? Hoor hun gezang!
Hoor je de herders? Hoor hun gezang!
Hoor je de herders met hun gejuich?
Niets voor die herders, stoer en ruig.

Hoor hun gejuich!
Hoor hun gezang!
Is het soms nieuws van heel groot belang?
Nieuws van geweldige betekenis:
dat Jezus geboren is!
Jezus geboren is,
Licht in de duisternis!