21. JEZUS IS GEBOREN

Jezus is geboren, je hoort het overal.
God is mens geworden, geboren in een stal.
God is mens geworden, een broeder wil Hij zijn.
Met ons het leven delen, de moeite en de pijn.

Een mensenkind geboren, een teken van verzet
dat de nacht zal breken en ons het leven redt.
Een wonder gaat geschieden, mysterie brood en wijn.
Want Jezus is geboren om God met ons te zijn;
Jezus is geboren om God met ons te zijn.