18. HET GEZICHT VAN KERSTMIS

Kijk naar buiten, om je heen naar het gezicht van Kerstmis.
Was de afstand tussen mensen ooit zo groot?
De vooruitgang dendert door; wie het kan klampt stevig aan.
We hebben haast, geen oog of oor voor wie eenzaam stil blijft staan.

Maar dit moment in deze nacht geeft ruimte voor een nieuw begin.
Een enkel kind geeft ons de rust en kleurt met licht de toekomst in.

Kijk naar buiten, om je heen naar het gezicht van Kerstmis.
Was de afstand tussen mensen ooit zo groot?
De vooruitgang dendert door; wie het kan klampt stevig aan.
We hebben haast, geen oog of oor voor wie eenzaam stil blijft staan.

Het kind van God spreekt alle dagen tot ons hart in stille vragen,
opdat wij licht zijn voor een ander, en dichterbij dan ooit.