17. GELOOFSLIED IN DE KERSTNACHT

Ik geloof in een God,
in een Woord ongebroken,
de schepping ontspruit
vol jubel en kracht.
Ik geloof in een God,
In een Woord ongebroken,
behoed haar voor eeuwig
bij dag en nacht, bij dag en nacht,
bij dag en bij nacht.
Ik geloof in een God.
in een Woord ongebroken,
ja, ik geloof!

Ik geloof in een Kind
met kwetsbare dromen:
de arme krijgt recht,
de machtige beeft.
Ik geloof in een Kind
met kwetsbare dromen:
geboren is Jezus,
de redder leeft, de redder leeft,
de redder, Hij leeft!
Ik geloof in een Kind
met kwetsbare dromen:
ja, ik geloof!

Om nieuwe geboorte
zijn wij hier verzameld.
Geef vuur aan de liefde,
verlicht deze nacht,
beadem ons lichaam,
geef levenskracht.

Ik geloof in een God,
in een Woord ongebroken,
de schepping ontspruit
vol jubel en kracht.
Ik geloof in een Kind
met kwetsbare dromen,
ja, ik geloof!