12. DE STAL VAN VREDE

Zal de stal van vrede komen
waar een kindje wordt behoed:
veilig ligt het er te dromen
alsof nergens oorlog woedt.
Zal ooit nog komen die advent?
Zal ooit nog komen die advent?

Zal de stad van vrede komen
waar dat kind, zo klein, regeert
en de wind zingt in de bomen,
dat je machtig wordt geŽerd
als je klein en weerloos bent.
Zal ooit nog komen die advent?

Zal het land van vrede komen
waar dat kind heet: licht van licht,
waar de schepping wordt hernomen,
en het tere eerste licht
stralen in het duister zendt?
Zal ooit nog komen die advent?

Zal ooit - nog komen - die advent?