10. MARIA'S KIND

Heel lang geleden in Bethlehem, zoals de Bijbel zegt,
werd Maria's Kind daar in een kribbe neergelegd.

Refrein:
"Hoort nu komt een nieuwe Koning!", zong een eng'lenkoor,
opdat de mens voor eeuwig leve, daar komt Jezus voor.
Luister toe, wat God u zegt, door een eng'lenstem:
"Opdat de mens voor eeuwig leve, daarom zend Ik Hem!"

Toen kwamen Jozef en Maria ook naar Bethlehem,
maar er was in heel de stad geen enk'le plaats voor hen.
En eind'lijk vonden zij een stal, waar 't eenzaam was en stil,
daar werd Maria's Kind gelegd in een kribbe, hard en kil.

refrein

Daar hielden herders in de buurt bij hun schaapjes trouw de wacht,
zij zagen plots een nieuwe ster hel schitt'ren in de nacht.
Heel lang geleden in Bethlehem, zoals de Bijbel zegt,
werd Maria's Kind daar in een kribbe neergelegd.

refrein