65 KOM, VOLK VAN DE VERREZEN HEER

Korn, volk van de verrezen Heer, zing je lied op blijde toon.
Korn, stem je hart en breng nu eer
aan de Morgenster, Gods Zoon.
Uit de schaduw tot zijn licht geleid, richten wij ons hart op Hem,
die liefdevol zijn armen spreidt, die ons als de zijnen kent.

Refrein:
Wees blij, wees blij!
0,kom,verheerlijk Hem!
Een hart,een stem;
0,Christus'kerk,wees blij!

Kom, jong en oud uit ieder land; mannen, vrouwen, in geloof.
Ontvang nu uit zijn milde hand de genade ons beloofd.
Over heel de wereld zingt zijn volk,tot bet einde van de tijd;
als Hij verschijnt, zal onze God alles in allen zijnl

Kom, wie al 's morgens zingen kan
en wie worstelt in de nacht;
wie spreekt van overwinningen en wie nog op uitkomst wacht,
want Zijn liefde houdt voor eeuwig stand,
zijn genade kent geen eind.
Zij volgen ons,ons leven lang,geven hoop en zekerheid.