62 DE HERE IS MIJN HERDER (Psalm 23)


De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets.

Hij doet mij nederliggen in grazige weiden.
Hij voert mij aan rustige wateren.
Hij verkwikt mijn ziel.
Hij leidt mij in rechte sporen om zijns naams wil.

Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis,
ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij.
Uw stok en staf, die vertroosten mij.
U richt voor mij een dis aan
voor d'ogen van wie mij benauwen.
Gij zalft mijn hoofd met olie.
mijn beker vloeit over.
Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen,
al de dagen van mijn leven.
Ik zal in het huis des Heren verblijven
tot in lengte van dagen.
De Here is mijn herder.