PSALM 8

Heer, machtig god ik loof U,
van Uw grootheid wil ik zingen,
ja Uw naam, Uw majesteit,
prijs ik telkens weer,
als mijn ogen zien,
de wond'ren van 't heelal.

Heer, als 'k aanschouw de hemel,
zon en maan en de sterren,
die Uw hand, heeft voortgebracht,
wat is dan de mens,
dat U aan hem denkt,
toch ziet U naar mij om,
en hebt mij lief.

Als ik tot U spreek, weet ik, dat U hoort,
want U heeft mij lief, geeft mij perspectief.
Ik zing mijn leven lang U leeft, U leeft,
dat is wat 'k geloof,...

U maakte mij zo godd'lijk
ik ben gekroond als een koning.
Al wat leeft, mij toevertrouwd,
toont Uw heerlijkheid,
Uw veelvuldigheid,
Ja, openbaart Uw macht,
Uw scheppingskracht.

Als ik tot U spreek, weet ik dat U hoort,
want U heeft mij lief, geeft mij perspectief.
Ik zing mijn leven lang, U leeft, U leeft,
dat is wat 'k geloof,...

Heer, door Uw zoon mag 'k leven
'k kan genieten, ja U danken.
' k ben gered, nu koningskind.
met U op de troon,
mag ik heerser zijn,
tot alles is volmaakt;
geen vijand meer,
ik triomfeer, voor eeuwig Heer