56 WONDEREN

Refrein Wonderen gebeuren waar niemand ze verwacht,
waar mensen samen door het leven gaan.
Kijk maar om je heen waar liefde wordt gebracht,
kleurt een wonderlijke vreugde het bestaan.

refrein

Het zijn de kleine dingen die eenvoudig lijken, die ons verrijken en verwijzen naar het licht.
Warme woorden voor elkaar, een sympathiek gebaar, een open deur, een vriendelijk gezicht.
Kleine dingen die om niet worden gegeven. Een vriend die belt op een cruciaal moment.
Gewone dingen, die plotseling gaan leven en die vertellen hoe waardevol je bent.

refrein

Het zijn de kleine dingen die ons leven kleuren. Een stoet van wolken met een krans van avondrood.
Een oude boom als silhouet aan de horizon gezet, het leven geeft zich in de kleine dingen bloot.
Zachte klanken uit een eindeloze verte, de volle maan aan de wijde hemelboog,
en alle sterren die continu verwijzen naar onze oorsprong: het licht van hemelhoog.

refrein (2x)