55 BRUG VAN LICHT

Refrein:
Er is een brug van licht, die de kloof zal overspannen.
Er is een brug van sterren naar een hoog en ander land.
Er is een brug van licht, die de kloof zal overspannen.
Liefde heet de weg en pad van overgave
Jezus is de brug die de afgrond overspant.

Zoveel mensen zien het leven niet meer zitten
en dwalen door de dagen zonder hoop op het gezicht.
Een vreugdeloos gebaar - de handen in het haar
en de ogen gesloten voor het licht.

Troosteloze wereld, vreugdeloze dagen,
Mensen zonder hoop op het gezicht.

Refrein

Zoveel mensen zijn het woord van God vergeten
en zwerven door de jaren, dwalen stuurloos door de tijd.
Een vreugdeloos gebaar - gesloten voor elkaar
en het uitzicht op God volkomen kwijt.

Troosteloze wereld, vreugdeloze dagen,
mensen in de maalstroom van de tijd.

Refrein

Er is een brug, er is een brug die de afgrond overspant.