53 AAN WELKE KANT STA JIJ?

't Is niet moeilijk te geloven in een God hier ver vandaan.
Te bidden en te strijden, zelfs te doden in Zijn naam.
Want we leven in het heden en Zijn woord is uit de tijd.
Een verhaal van lang geleden, niet gestoeld op werk'lijkheid.

refrein:
Stel dat God vandaag op aarde zou verschijnen
en je vragen zou: "Kies jij nog steeds voor mij?"
Zou je hem recht in de ogen kunnen kijken?
Aan welke kant sta jij? Aan welke kant staan wij?

Willoos zwijgen wij bij onrecht dat een mens wordt aangedaan.
zien toe hoe mensen lijden en elkaar niet meer verstaan.
En we bidden dat God ingrijpt, ons een nieuwe aarde geeft.
Mens, wat doe je met de vrijheid die Hij jou gegeven heeft?

refrein

Ied're dag voor Hem te kiezen is wat Hij van mensen vraagt.
Zijn licht te laten schijnen in de wereld van vandaag.
Alleen dan komt Hij tot leven, wordt de schepping weer als nieuw.
In Zijn liefde durven delen, zonder twijfel steeds opnieuw.

refrein (2x)

Aan welke kant sta jij (3x)
Aan welke kant staan wij?