52 MET LEGE HANDEN

Met lege handen, zijn wij op zoek naar U
die niemand kent, maar die ons kennen zou.
naar U die roept en ons is voorgegaan.

wie anders roept ons, roept ons samen.
Kent onze namen, komt ons nabij?
Kent onze namen; dat bent U!

Met lege handen zijn wij op zoek naar U,
die niemand kent, maar die ons kennen zou.
Met lege handen komen wij hier bijeen;
raak ons met Uw licht en laat ons niet alleen.

Wie anders kent ons, kan ons dragen,
kent onze vragen en maakt ons vrij?
Kent onze vragen; dat bent U!