45 AAN HET MEER VAN TIBERIAS

Weet je niet wat je moet?
Of vind je alles goed?
Is al je hoop vergaan?
Ben je ook scheep gegaan?
Maar bracht je niets teweeg?
En tot de morgen kwam,

Vind je niet wat je zoekt?
Hoor je niet wie er roept?
Lijkt al het werk voor niets?
Of is er toch nog iets?
Daar aan de over loopt
Iemand, die vraagt om brood,
maar je herkent Hem niet!

refrein:
Werp het net uit aan de and're kant;
werp het net uit en vertrouw op Zijn Woord.
Werp het net uit aan de and're kant;
werp het net eens anders uit!

Snel naar het land toegaan.
Schuif bij die maaltijd aan.
Ontvang er brood en vis.
Weet je nu wie Hij is?
Dit is de derde maal,
dat hij verschenen is:
't meer van Tiberias.