43 ONZE VADER

Vader, die in de hemel zijt,
al zijn wij Uw weg soms kwijt,
laat ons niet alleen,
maar reik uw hand aan iedereen.

Vader, geef ons ons daag'lijks brood,
maak ons vrij van pijn en nood,
toon aan al wat leeft,
Uw liefde, die leven geeft.

Al zijn wij hier op aard
Uw liefde soms niet waard,
wil toch voor ons steeds blijven zorgen.
Geef ons een nieuwe morgen.

Vader, die weet wat in ons leeft,
U, die onze schuld vergeeft,
blijf ons steeds nabij;
wees onze gids, vragen wij.

Al zijn wij hier op aard
Uw liefde soms niet waard,
wil toch voor ons steeds blijven zorgen.
Geef ons een nieuwe morgen.

Al zijn wij hier op aard,
Uw liefde soms niet waard,
wil toch voor ons steeds blijven zorgen.
Geef ons een nieuwe morgen,
geef ons een nieuwe morgen!