4 MENSENECHT VERHAAL

Wie speelt in de hoofdrol,
beslist over goed en fout?
Die sterk is geboren
en niet om wat onrecht rouwt!
Zal dan toch waar zijn
dat het lot bepaalt
wie mee mag spelen
in het mensenecht verhaal.

't Is vol in de kantlijn
met mensen die onderweg,
gevallen, gestrand zijn:
De armen, zij hadden pech.
Zal dan toch waar zijn
dat het lot bepaalt
wie mee mag spelen
in het mensenecht verhaal.

Maar meedoen en zwijgen
is al wat ons overblijft.
Zou dit het verhaal zijn
dat God met de mensen schrijft?
Hoe kan dan waar zijn
dat het lot bepaalt
wie mee mag spelen
in het mensenecht verhaal?

't Verhaal dat zal doorgaan,
de rollen die draaien om:
de armen staan vooraan
als wat wordt gehoopt, uitkomt.
En dan zal waar zijn
dat wij, een van taal,
de rollen delen
in een mensenecht verhaal!