38 GODS FOTO

"Wil je weten wie Ik ben, wil je weten wie Ik ben?"
zegt God, zegt God, ja, dat zegt God.
"Wil je zien wat Ik zou doen, wil je zien wat Ik zou doen
als Ik een mens was, als Ik een mens was?
In menselijke vorm, in menselijke taal,
in menselijke liefde?
Kijk dan, kijk dan, kijk dan naar Jezus.
In Hem ben Ik een mens geworden.
Zoals Ik licht ben, zo is Hij een licht
Zoals Ik liefde ben, zo houdt Hij ook van jullie.
Wie Jezus ziet, ziet Mij; wie Jezus hoort, hoort Mij.
Wie bidt tot Hem, die bidt door Hem tot Mij," zegt God.