37 OM ACCEPTATIE

Geen tijd om stil te staan,
hard zijn en verder gaan;
plaats voor medeleven is er niet.
Een woord of stap verkeerd
wordt alleen geaccepteerd
als een ander - het maar niet ziet.

God bevrijd ons van de schijn,
dat wij gelukkig moeten zijn
en wij durven huilen met verdriet.

Misbruik van brute kracht,
trots zijn op eigen macht,
veiligheid garandeert je bestaan.
Routine in de maat
genoeg en overdaad,
huis gezin en een goede baan.

God bevrijd ons van de schijn,
dat wij de beste moeten zijn,
en wij voor de vrede open gaan.

Een mens, die altijd slaagt
en geen teleurstelling ervaart,
wordt dit van ons gevraagd
om door elkaar te zijn aanvaard?
Een mens, die altijd lacht
maar van het leven niets meer voelt,
wordt dit van ons verwacht?
Is dit de mens door God bedoeld?

God bevrijd ons van de schijn,
dat wij te arm zijn of te klein
en wij accepteren wie wij zijn.