31 ZO ZIJT GIJ

Refrein:
Vrede en licht, een oneindig gezicht, zo zijt Gij,
ons hart wordt geraakt en nieuw leven ontwaakt, zo zijt Gij!

Als onze harten zijn verward,
als onze ogen zijn verstard,
breek ons dan open,
opdat wij zien een flits misschien,
van U op wie wij hopen (2x)

refrein

Als onze moed is weggezakt,
als onze geest is afgevlakt,
breng ons tot leven,
opdat wij gaan niet blijven staan,
en wij U zien heel even (2x)

refrein

Als wij niet weten wie te zijn,
alleen een onbestemde pijn,
spreek ons dan tegen
opdat wij zacht, dankzij uw kracht,
elkaar verstaan tot zegen (2x)

refrein

Zo zijt Gij (4x)