28 WAT ZOU DE WERELD ANDERS ZIJN

Wat zou de wereld anders zijn,
als er in plaats van leed en pijn,
geluk en goedheid heersen zou,
verbondenheid, en goede trouw,
als oorlog eens verdwenen was,
en steden uit hun puin en as,
voorgoed herrezen zouden zijn.
Wat zou de wereld anders zijn!

refrein:
Breek die muren af, breek die deuren open,
laat er voor de mensen, hoop op leven zijn!

Wat zou de wereld anders zijn,
als er eens mensen zouden zijn,
die niet op eigen rechten staan,
maar bruggen naar elkander slaan,
als niemand meer gelukkig is,
zolang er nood en honger is,
en wapens onze vrede zijn.
Wat zou de wereld anders zijn!

WWat zou de wereld anders zijn,
als wij genezen zouden zijn,
van eigendunk en zucht naar macht,
die al zolang de oorlog bracht,
en liefde ons eens en voorgoed,
als echte mensen leven doet.
Dan zal er hoop en toekomst zijn,
: voor allen die op aarde zijn!