26 WAAR VINDT EEN MENS

Waar vindt een mens dat klein geluk,
dat ongevraagd en als vanzelf
het leven tot een glimlach maakt?
Een kind, dat kijkend zonlicht vangt,
het duister uit de wereld bant,
een kind dat lachend zonlicht wordt,
de wereld die op adem komt. (2x)

Wat is het geheim van het geluk,
dat zo bekoort en vrede geeft,
waarvan de mens nooit heeft gehoord?
Een open oog, een eerlijk hart,
dat alle grootheidswaanzin tart,
oprechtheid die ons weerloos maakt
en goedheid die naar vrede smaakt. (2x)

Hoe zullen wij het wonder zien,
van levenskracht die sterker is,
dan alle haat, geweld en macht?
Een mens die ons de ruimte geeft
en woorden van vergeving spreekt,
die weet van God, die ons bemint,
en ons laat leven als Zijn kind! (2x)