24 ZEGENBEDE

De Here zegene en behoede u,
De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.
De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. (2x)

Machtig is de Heer die het leven ons gaf, Zijn naam is groot.
Hij stond op uit het graf, overwon zo de dood die ons omsloot.
Zo zet Hij ons in de vrijheid,
en Hij sprak en gaf ons het Woord.
Hij gaat mee heel ons leven lang,
En Zijn Woord leeft in ons voort,
in ons voort.

De Here zegene en behoede u,
De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.
De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. (2x)

Amen