20 WOORD VAN GOD

In het begin heerste het woord,
woord van God, woord van God.
't Woord was aan Hem,
sprakeloos ontstond het begin.
Niemand heeft ooit God zelf gezien,
maar Hij is geopenbaard,
vanuit zijn Zoon, woord van Zijn mond,
Zoon van God, woord van God.

Is niet het woord dagelijks brood,
een goed woord, woord van God.
Wie het niet geeft,
heeft de liefde niet, woord van God.
Heilig de mens die met een woord
iemands eenzaamheid verbreekt.
Dagelijks brood, dankbaar gezicht,
een goed woord, woord van God.

Genade schuilt diep in het woord,
woord van trouw, woord van God.
Vrede is daar,
waar men zich maar houdt aan zijn woord.
Heer, bij U blijft Uw woord Uw hart
en dat heeft ons diep geraakt.
Help ons erdoor, leef in ons voort;
eeuwig woord, woord van God.

In het begin heerste het woord,
woord van God, woord van God,
woord van ...God.