2 WIE KAN IK VOOR JE ZIJN

Wees ontvankelijk als de aarde,
wees aanstekelijk als het vuur,
wees verkwikkend als het water,
wees zachtmoedig als de wind.

Wees een zon die ijs doet smelten,
wees een bloem die vreugde geeft,
wees de lucht die alles zuivert,
wees een meer dat rust verschaft.

Wees een weg voor hen die dwalen,
wees een brug die samenbrengt,
wees een huis voor hen die vluchten,
wees een haard die warmte schenkt.

Wees een mens die blijft geloven,
wees een mens die opnieuw begint,
wees een mens die nog kan hopen,
wees een mens die zonder meer bemint.