19 VERVUL DIT HUIS

Vervul dit huis met hart en geest,
met aandacht voor de kleinen;
dat al wie hier naar binnen gaat,
hen noemen zal de Zijnen.

Wees hier opnieuw verbeeldingskracht,
geef taal en toon aan dromen.
Geef stem aan wat verborgen bleef,
laat hier Uw rijk maar komen.

Wees kracht en troost voor jong en oud,
dat niemand hoeft te vrezen,
als hij zich inzet voor Uw Rijk,
want dood heet daar "verrezen"!

Vervul dit huis met hart en geest,
met aandacht voor de kleinen.
Dat al wie hier naar binnen gaat,
hen noemen zal de Zijnen.