18 KYRIE

Om de mensen en de dieren, om de honger en de dood,
om de kleinen en de groten, al uw schepselen in nood,
om een wereld zonder toekomst, om de macht die ons kleineert,
roepen wij voor alle volken: Kyriėleis, ontferm U, Heer.

Zoveel droefheid niet te dragen, zoveel eenzaamheid en pijn;
laat het niet verborgen blijven, laat er Heer ontferming zijn.
Hoor ze roepen, bange mensen, want ze zien het licht niet meer.
Laat hun stem ook onze stem zijn. Kyriėleis, ontferm U, Heer.