16 HELP ONS

Geen mens weet antwoord op mijn vraag: "Hoe gaat het volgend jaar?
Is er nog altijd hongersnood en overal gevaar?
Is er weer werk voor iedereen, of haast voor niemand meer?
Is er nog hoop? Dat is mijn vraag, weet U een antwoord, Heer?"

En oorlog komt maar naderbij, ondanks wat is geweest.
Dat overleven haast niet kan, maakt iedereen bevreesd.
Dat uitzicht op de toekomst maakt geloof in U zo vaag,
want ieder oud vertrouwen wordt in deze tijd een vraag.

Daarom, Heer, vragen wij om hulp, om door te blijven gaan.
Gelovend in gerechtigheid, in vreugdevol bestaan,
in vredevol bestaan, in vredevol bestaan.