15 VOOR WIE IN DUISTERNIS

Voor wie in duisternis
de schaduw van de dood
op zoek naar hoop en vrede is,
moet gij het licht der wereld zijn!

Voor wie de smaak niet kent,
van goedheid zonder schijn,
die ongevraagd haar vreugde deelt,
moet gij het zout der aarde zijn!

Voor wie Uw licht niet zien,
een hoopvol nieuw bestaan,
een leven dat naar vrede smaakt,
moet gij getuigen van Zijn naam!

Al wie Zijn naam belijdt,
zoekt niet naar eigen eer,
erkent de adem van Zijn Geest,
die zeggen doet: "Hij is de Heer."

Al wie in Hem gelooft
zich vasthoudt aan Zijn Woord,
aanvaardt het Licht, getuigt ervan,
dat God in mensen wordt gehoord.