11 IEDER MENS BESEFT

refrein:
Ieder mens beseft, dat niemand leven kan,
zonder liefde van de ander,
maar de naam van God schept liefde met zo'n kracht,
dat de aarde kan veranderen.

De liefde blijft zo dikwijls klein
en sluit zich in een kleine kring
van niet veel mensen.
Maar liefde als de naam van God,
dat is een spel dat zonder grenzen wil.
Want liefde die niet verder komt
dan jij en ik die samen gaan,
brengt niemand verder,
dan jij en ik die samen gaan,
maar velen buiten laten staan, laat staan...

refrein

De liefde als de naam van God
sluit niemand af, maar nodigt uit;
de kring is open.
Ons huis wordt dan een open huis
en niemand pikt de liefde voor zich in.
De liefde wordt dan saam gedeeld,
de wereld biedt een ander beeld
en kan ons geven:
een liefde, niet op mensenmaat,
maar spreekt van liefde die in God bestaat.

refrein