10 GIJ, DIE DE WERELD HEBT GEMAAKT

Gij, die de wereld hebt gemaakt, en alles hebt gegrond;
die mensen in het leven riep, door adem uit Uw mond,
geef vrede, Heer.

refrein:
Geef vrede, Heer, de wereld wacht,
een woord vol hoop en levenskracht.

Gij, die het leven hebt gewild, en niet ons aller dood,
laat ons de weg naar vrede zien in het gebroken brood,
geef levenskracht.

refrein

Gij, die een mens gezonden hebt, die alleman bemint,
schenk ons Zijn Geest van vrede, Heer,
en maak een nieuw begin, de wereld wacht!

refrein