Koorgroep de Vlis-singers

Meer dan zingen

Hoe het begon

Eind jaren zestig Ontstond er in de Nederlandse kerken een nieuw fenomeen. Overgewaaid uit andere landen of niet, het doet er niet toe, maar de "Jeugddiensten" werden populair;  's Ochtends uitslapen en dan om 7 uur 's avonds een kerkdienst met een alternatieve liturgie meevieren. Vaak met een koor met christelijke teksten op bekende popmelodieën. Kortom, het ideale klimaat voor de oprichting van een "Jongerenkoor". De oprichtingsdatum is niet precies meer te achterhalen en zelfs over het jaar is onduidelijkheid., Toch houden we het maar op 1970. In dat jaar besloot een groepje leerlingen van de "Prins Willem-Alexander MAVO" dat er ook in Vlissingen een jongerenkoor moest komen. Na een paar maanden repeteren in de aula volgden de eerste optredens en was het "Vlissings Jongerenkoor" een feit. Na korte tijd moest men al op zoek naar een nieuwe dirigent. Oprichter EpJan Kwast verruilde het zingen voor dirigeren en is dit tot op heden vol enthousiasme blijven doen.  Vele jaren van optreden volgden. Leden kwamen, leden gingen, en een kleine vaste kern is nog steeds lid. Toch bleek na dertig jaar de naam "jongerenkoor" de lading niet meer te dekken. De gemiddelde leeftijd bleek tussen de 30 en 50 jaar te schommelen. Dus: tijd voor een nieuwe naam. Er is gestemd en het werd "Koorgroep de Vlis-singers". "Koorgroep" om te accentueren dat het niet alleen om een koor gaat maar ook om een hechte groep en dat er veel muzikanten van het combo bij horen. "Vlis-singers" als woordgrapje met combinatie Vlissingen en Singers. Inmiddels is de naam Vlis-singers een begrip op Walcheren en ver daarbuiten. Dat sommigen het nog wel eens over "het Jongerenkoor" hebben beschouwen we maar als compliment.

 

 Combo

Veel mensen zijn lid van het "Jongerenkoor" geweest. Veel hebben er ook weer afscheid van genomen. Sommigen na korte tijd maar anderen na vele jaren. Comboleden staan wat meer op de voorgrond. Een aantal namen hiervan schieten ons dus nog onder andere te binnen: Ryan(Piano), John (fluit), Marina(piano), Christoffel(gitaar), Ella(drums), René(piano), Reginald(drums), Hans(dwarsfluit), Marcel(piano en drums), Petra en Angelique(duo-baan piano?) Herman(gitaar en piano), Sietske (fluit),Menno(piano), Moritz(piano), Jos(piano), Jaap(gitaar, banjo, accordeon) Marieke(gitaar), Rob(drums), Marin(dwarsfluit). Helaas is de historie niet zo goed bijgehouden dat we iedereen nog kunnen noemen. Toch heeft iedereeen zijn eigen inbreng gehad in de muzikale ontwikkeling van het koor!
Het huidige combo bestaat uit de volgende personen: - Anneke; klarinet - Annet; dwarsfluit - Sacha; fluit - Menno; piano - 

 

En zo zien we er nu uit, ruim 30 jaar later:

 

Koor bij Leeuwentrap